Prawo jazdy 2018

Zielony liść

Kierowcy, którzy przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy będą poruszać się samochodem, zostaną zobowiązani do jego oznaczenia z przodu i z tyłu nalepką
z zielonym symbolem liścia klonowego (okrągła, białe tło). Zielony listek powinien zostać naklejony na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu. Jeśli pojazd konstrukcyjnie nie posiada przedniej lub tylnej szyby, nalepkę umieszcza się odpowiednio z tyłu lub z przodu na nadwoziu pojazdu.

Ograniczenia prędkości

Limity dotyczące prędkości, z którą świeżo upieczeni kierowcy będą mogli poruszać się
po drogach:
- w obszarze zabudowanym 50 km/h bez względu na rodzaj drogi
- poza obszarem zabudowanym maksymalna prędkość 80km/h
- na autostradach oraz drogach dwujezdniowych ekspresowych prędkość
maksymalna wyniesie 100 km/h.

Zakaz pracy jako kierowca

W okresie do 8 miesiąca od wydania prawa jazdy kierowca nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy
kategorii B. Ograniczenie to dotyczyć będzie również osób, które chciałyby pracować
jako kierowcy w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej.

Okres próbny

Będzie obowiązywać przez dwa lata od momentu wydania nowemu kierowcy prawa jazdy. Dodatkowo, dotyczyć będzie także tych, którzy utracili uprawnienia na skutek ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

W okresie tym, kierowcy będą musieli przejść dodatkowe szkolenia:

- kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
(2 godziny teorii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego)
- praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
(1 godzina jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy).

Całkowity koszt kursów nie może wynosić więcej niż 300 zł (100 zł + 200 zł).

Po uzyskaniu obu zaświadczeń z kursów kierowca zobowiązany będzie
do przedstawienia ich staroście, przed upływem 8 miesięcy od dnia otrzymania prawa jazdy. Po tym okresie będzie możliwe usunięcie z pojazdu naklejki z zielonym listkiem. Przestaną również obowiązywać wymienione wcześniej limity prędkości.

UWAGA!

Dwuletni okres próbny będzie mógł być przedłużony przez starostę o:
- kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
- o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102
ust. 1 pkt 3 u. k. p.

 

Status dokumentu

Sprawdź czy twoje prawo jazdy zostało już wydane

WORD Poznań

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

Testy on-line kat. B

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

Kim jesteśmy?

 

Nasza firma - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Uniwersytet Jazdy Ogiński
w Poznaniu, wiarygodna szkoła jazdy,
36 lat profesjonalnego szkolenia,
26 000 wyszkolonych kierowców,
OSK z tradycją i doświadczeniem.

Jesteś tutaj: Start OSK Prawo jazdy 2018